Добре дошли в сайта на Службата по трудова медицина/СТМ/ „Свети Пантелеймон” !  
Девиз: Хармония на здраве и труд.

Службата по трудова медицина „Свети Пантелеймон” консултира и подпомага експертно работодателите според изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд/ЗЗБУТ/, за прилагане на превантивни подходи, въвеждане на принципа за постоянно подобряване на управлението на дейностите по здраве и безопасност.

Извършваме здравно наблюдение като за целта кореспондираме с компетентни лекарски екипи за провеждане на профилактични прегледи.

Изготвяме оценка на риска и работим по превенцията и намаляването на риска на работните места за клиентите си.
Оказваме консултативна помощ на Комитетите и Групите по условия на труд в планирането, организирането и изпълнението на задълженията им по осигуряване и поддържане на здравословни и безопасни условия на труд.

Съдействаме на работодателите при коригиращи мероприятия във връзка с отстраняване на предписанията на контролните органи/ Инспекцията на труда/.

СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА ”СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН” е създадена на основание чл.25 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд през 2000 г. към Медицински център /МЦ/ „Св. Пантелеймон”ООД. От 2005 г. се регистрира самостоятелно под № 718/09.09.2005 г. Последната пререгистрация в Министерство на здравеопазването е под № 028-3/14.07.2009 г.
Услуги

Здравно наблюдение

Оценка на риска на работните места

Обучение Консултации
MedicinaBG Webmail
Е-майл:
Парола: