Лекарски екип  
Лекарски екип
Акушерство и гинекология
Алергология
Гастроентерология. Детска гастроентерология и ендоскопски сектор
Ендокринология
Вътрешни болести
Кардиология
Кожни и венерически болести
Неврология и детска неврология
Нефрология
Инфекциозни болести
Ортопедия и травматология(ОТ) и детска ОТ
УНГ(ОРЛ)
Болести на очите
Педиатрия
Психиатрия
Пулмология
Ревматология и артрология
Урология
Физиотерапия и рехабилитация
Хематология
Обща хирургия, гръдна, детска, съдова и гнойно - септична хирургия
Анестезиология и реаниматология
Неврохирургия
Детска пулмология
Образна диагностика
Онкология и профилактика на рака на гърдата
Клинична имунология
Д-р Румен Антонов
Телефон за връзка: 070017012 ; е-майл: оffice@medicinabg.com
Образование: 1969 - 1975 г: Медицински Университет, София
Специалист, консултант Ортопед в Медицински център "Свети Пантелеймон"

Трудов стаж:
ординатор в хирургично отделение,
Окръжна Болница - Ст.Загора
клиничен ординатор в Клиника по Ортопедия и
Травматология, Окръжна Болница - Ст.Загора
ординатор в IV Травматологична Клиника,
МБАЛСМ "Н.И.Пирогов" , София
нх. II ст в КГСХ, МБАЛСМ "Н.И.Пирогов", София
началник отделение по костно-ставни инфекции,
КГСХ, МБАЛСМ "Н.И.Пирогов", София
н.с. I ст в КГСХ МБАЛСМ "Н.И.Пирогов", София

Квалификация:лекар, магистър по медицина специалност по ортопедия и травматология специализация в Университетска клиника по Ортопедия и Травматология, Варшава, Полша