Лекарски екип  
Лекарски екип
Акушерство и гинекология
Алергология
Гастроентерология. Детска гастроентерология и ендоскопски сектор
Ендокринология
Вътрешни болести
Кардиология
Кожни и венерически болести
Неврология и детска неврология
Нефрология
Инфекциозни болести
Ортопедия и травматология(ОТ) и детска ОТ
УНГ(ОРЛ)
Болести на очите
Педиатрия
Психиатрия
Пулмология
Ревматология и артрология
Урология
Физиотерапия и рехабилитация
Хематология
Обща хирургия, гръдна, детска, съдова и гнойно - септична хирургия
Анестезиология и реаниматология
Неврохирургия
Детска пулмология
Образна диагностика
Онкология и профилактика на рака на гърдата
Клинична имунология
  Д-р Мариана Атанасова
Телефон за връзка: 070017012 ; е-майл: оffice@medicinabg.com
Д-р Мариана Атанасова завършва медицина през 1989 г. и придобива специалност по дерматология и венерология през 1996 г. През 2003г. завършва второ висше образование по Здравен мениджмънт в СА"Д.А.Ценов"-Свищов
Специалист, консултант Дерматолог в Медицински център "Свети Пантелеймон"
Работи 7 години в Клиника по дерматология и венерология -МУ Плевен и 8 години в Онкологичен център-УМБАЛ Плевен,като последната година е Началник отделение. От 2004 г. работи като консултант в МЦ"Свети Пантелеймон"- София. Д-р Атанасова има завършени специализации и интереси в областта на общата дерматология, онкологичната дерматология, дерматохирургията и козметологията.