Лекарски екип  
Лекарски екип
Акушерство и гинекология
Алергология
Гастроентерология. Детска гастроентерология и ендоскопски сектор
Ендокринология
Вътрешни болести
Кардиология
Кожни и венерически болести
Неврология и детска неврология
Нефрология
Инфекциозни болести
Ортопедия и травматология(ОТ) и детска ОТ
УНГ(ОРЛ)
Болести на очите
Педиатрия
Психиатрия
Пулмология
Ревматология и артрология
Урология
Физиотерапия и рехабилитация
Хематология
Обща хирургия, гръдна, детска, съдова и гнойно - септична хирургия
Анестезиология и реаниматология
Неврохирургия
Детска пулмология
Образна диагностика
Онкология и профилактика на рака на гърдата
Клинична имунология
Ангиология
 
 
  Д-р Златина Желязкова  
Специалист, консултант УНГ в Медицински център "Свети Пантелеймон"
 
  д-р Виктория Благоева  
Специалист, консултант Aкушер - гинеколог в Медицински център "Свети Пантелеймон"
Повече
  д-р Емил Гърчев  
Специалист, консултант Aкушер - гинеколог в Медицински център "Свети Пантелеймон"
Повече
  д-р Мариана Цанкова  
Специалист, консултант Aкушер - гинеколог в Медицински център "Свети Пантелеймон"
 
  д-р Мария Алексиева  
Специалист, консултант алерголог в Медицински център "Свети Пантелеймон"
Повече
 
  Д-р Стоян Борисов  
Специалист, консултант Aкушер - гинеколог в Медицински център "Свети Пантелеймон"
 
  Д-р Светлозар Славов  
Специалист, консултант Aкушер - гинеколог в Медицински център "Свети Пантелеймон"
 
  Д-р Евгения Пирьова  
Специалист, консултант гастроентеролог в Медицински център "Свети Пантелеймон"
Повече
  д-р Славена Емилова Стойкова  
Специалист, консултант Офтамотолог в Медицински център "Свети Пантелеймон"
Повече
  д-р Антоанета Докова  
Специалист, консултант Педиатър - ревмокардиолог в Медицински център "Свети Пантелеймон"
Повече
  Доц. д-р Данаила Аврамова  
Специалист, консултант Хематология в Медицински център "Свети Пантелеймон"
Повече
  Д-р Даниел Гайдаров  
Специалист, консултант Уролог в Медицински център "Свети Пантелеймон"
Повече
  д-р Галина Кибарова  
Специалист, консултант Ендокринологи в Медицински център "Свети Пантелеймон"
Повече
  д-р Елена Стоянова  
Специалист, консултант ЕМГ диагностика в Медицински център "Свети Пантелеймон"
Повече
  Д-р Елмира Павлова дм  
Специалист, консултант Дерматолог в Медицински център "Свети Пантелеймон"
Повече
  д-р Георги Атанасов  
Специалист, консултант Психиатър в Медицински център "Свети Пантелеймон"
Повече
  Д-р Ивайло Еленков дм  
Специалист, консултант Инфекциозни болести в Медицински център "Свети Пантелеймон"
Повече
  Д-р Кирил Сергеев Христов  
Специалист, консултант хирург в Медицински център "Свети Пантелеймон"
Повече
  д-р Любомир Маринчев дм  
Специалист, консултант Ревматолог в Медицински център "Свети Пантелеймон"
Повече
  Д-р Анна Василева  
Специалист, консултант пулмолог в Медицински център "Свети Пантелеймон"
Повече
 
  д-р Юлия Андреева Неделчева  
Специалист, консултант Eндокринолог в Медицински център "Свети Пантелеймон"
 
  Д-р Мариана Атанасова  
Специалист, консултант Дерматолог в Медицински център "Свети Пантелеймон"
Повече
  доц. д-р Влади Манев  
Специалист, консултант Клинична имунология в Медицински център "Свети Пантелеймон"
Повече
  Д-р Румен Антонов  
Специалист, консултант Ортопед в Медицински център "Свети Пантелеймон"
Повече
  д-р Виктория Тасева  
Специалист, консултант ултразвукова диагностика в Медицински център "Свети Пантелеймон"
Повече
  Д-р Виолета Павлова  
Специалист, консултант кардиолог в Медицински център "Свети Пантелеймон"
Повече
  Д-р Йордан Милев  
Специалист, консултант гнойно-септична хирургия в Медицински център "Свети Пантелеймон"
Повече
 
  Д-р Мариана Димитрова  
Специалист, консултант Онколог в Медицински център "Свети Пантелеймон"
 
  проф. д-р Филип Куманов  
Специалист, консултант Ендокринолог в Медицински център "Свети Пантелеймон"
 
  Д-р София Георгиева  
Специалист, консултант кардиолог в Медицински център "Свети Пантелеймон"
 
  д-р Иван Комитов  
Специалист, консултант Вътрешни болести в Медицински център "Свети Пантелеймон"
Повече
 
  д-р Мария Гичева  
Специалист, консултант Hефролог в Медицински център "Свети Пантелеймон"
 
  д-р Бонка Игнатова  
Специалист, консултант Педиатър в Медицински център "Свети Пантелеймон"
 
 
  Д-р Веселина Бухова  
Специалист, консултант гастроентеролог в Медицински център "Свети Пантелеймон"
 
  Д-р Людмила Любенова  
Специалист, консултант Ендокринолог в Медицински център "Свети Пантелеймон"
 
 
  Д-р Иван Цветански  
Специалист, консултант гастроентеролог в Медицински център "Свети Пантелеймон"
 
 
  д-р Елена Славкова  
Специалист, консултант Детски невролог в Медицински център "Свети Пантелеймон"
 
  д-р Лиляна Райчева  
Специалист, консултант детска пулмолог в Медицински център "Свети Пантелеймон"
 
 
  Д-р Красимира Енчева  
Специалист, консултант Мамолог в Медицински център "Свети Пантелеймон"
 
  д-р Диана Стоянова  
Специалист, консултант детски хирург в Медицински център "Свети Пантелеймон"
 
 
  д-р Красимир Тодоров  
Специалист, консултант детски хирург в Медицински център "Свети Пантелеймон"
 
 
  д-р Мария Плоскова  
Специалист, консултант Детски ортопед в Медицински център "Свети Пантелеймон"
 
  Доц. д-р Антон Славчев  
Специалист, консултант психиатър и детски психиатър в Медицински център "Свети Пантелеймон"
 
 
  доц. Д-р Георги Григоров  
Специалист, консултант хирургия, съдова хирургия в Медицински център "Свети Пантелеймон"
 
 
  д-р Валентин Стоянов  
Специалист, консултант хирург в Медицински център "Свети Пантелеймон"
 
 
  доц. д-р Владислав Христов  
Специалист, консултант хирург в Медицински център "Свети Пантелеймон"
 
 
  д-р Ерсин Ходжаджиков  
Специалист, консултант хирург в Медицински център "Свети Пантелеймон"
 
 
  проф. д-р Данаил Петров  
Специалист, консултант хирург в Медицински център "Свети Пантелеймон"
 
 
  д-р Аглайда Айдемирска  
Специалист, консултант гнойно-септична хирургия в Медицински център "Свети Пантелеймон"
 
 
  д-р Валентин Цонев  
Специалист, консултант гнойно-септична хирургия в Медицински център "Свети Пантелеймон"
 
  д-р Владимир Костов  
Специалист, консултант гнойно-септична хирургия в Медицински център "Свети Пантелеймон"
 
 
  д-р Даниела Панчовска  
Специалист, консултант гнойно-септична хирургия в Медицински център "Свети Пантелеймон"
 
  Д-р Ренета Антонова  
Специалист, консултант пулмолог в Медицински център "Свети Пантелеймон"
Повече
 
  д-р Петър Станишев  
Специалист, консултант Неврохирург в Медицински център "Свети Пантелеймон"
 
  д-р Веселин Янчев  
Специалист, консултант Анестезиолог в Медицински център "Свети Пантелеймон"
 
  Д-р Вероника Огнянова  
Специалист, консултант Анестезиолог в Медицински център "Свети Пантелеймон"
 
 
  д-р Десислава Бояджиева  
Специалист, консултант вътрешни болести в Медицински център "Свети Пантелеймон"
 
 
  д-р Антония Иванова  
Специалист, консултант ултразвукова диагностика в Медицински център "Свети Пантелеймон"
 
 
  Д-р Красимира Енчева  
Специалист, консултант ултразвукова диагностика в Медицински център "Свети Пантелеймон"
 
 
  д-р Елза Гиндянова  
Специалист, консултант ултразвукова диагностика в Медицински център "Свети Пантелеймон"
 
 
  д-р Райчо Добриков  
Специалист, консултант ултразвукова диагностика в Медицински център "Свети Пантелеймон"
 
 
  д-р Цветан Деливерски  
Специалист, консултант ултразвукова диагностика в Медицински център "Свети Пантелеймон"
 
 
  Д-р Здравка Костова  
Специалист, консултант Мамолог в Медицински център "Свети Пантелеймон"
 
  доц. д-р Кремена Николова  
Специалист, консултант Дерматолог в Медицински център "Свети Пантелеймон"
 
 
  Д-р Пламен Нейчев  
Специалист, консултант Анестезиолог в Медицински център "Свети Пантелеймон"
 
 
  д-р Евтимия Средкова  
Специалист, консултант мамолог в Медицински център "Свети Пантелеймон"
 
  Доц. Манаси Николов  
Специалист, консултант онколог - мамолог в Медицински център "Свети Пантелеймон"
Повече
 
  д-р Светломира Христова  
Специалист, консултант мамолог в Медицински център "Свети Пантелеймон"
 
  д-р Валерия Атанасова  
Специалист, консултант Невролог в Медицински център "Свети Пантелеймон"
 
 
  Д-р Делян Овчаров  
Специалист, консултант Oтоневролог в Медицински център "Свети Пантелеймон"
 
 
  д-р Юлия Петрова  
Специалист, консултант Невролог в Медицински център "Свети Пантелеймон"
 
 
  д-р Йоанна Докова  
Специалист, консултант Невролог в Медицински център "Свети Пантелеймон"
 
  доц. д-р Бинка Попова  
Специалист, консултант Ортопед в Медицински център "Свети Пантелеймон"
 
  д-р Евгени Нешев  
Специалист, консултант Ортопед в Медицински център "Свети Пантелеймон"
 
 
  Д-р Ели Иванова  
Специалист, консултант Детски ортопед в Медицински център "Свети Пантелеймон"
 
  д-р Николай Цонев  
Специалист, консултант Oртопед в Медицински център "Свети Пантелеймон"
 
 
  д-р Димитър Чапкънов  
Специалист, консултант УНГ в Медицински център "Свети Пантелеймон"
 
 
  д-р Николай Георгиев  
Специалист, консултант УНГ в Медицински център "Свети Пантелеймон"
 
  д-р Юлиян Рангачев  
Специалист, консултант УНГ в Медицински център "Свети Пантелеймон"
 
 
  д-р Тома Аврамов  
Специалист, консултант УНГ в Медицински център "Свети Пантелеймон"
 
 
  Д-р Евтимия Петрова  
Специалист, консултант Офтамотолог в Медицински център "Свети Пантелеймон"
 
 
  д-р Цветомира Цанева  
Специалист, консултант Офтамотолог в Медицински център "Свети Пантелеймон"
 
  доц. д-р Валентин Владимиров дм  
Специалист, консултант уролог в Медицински център "Свети Пантелеймон"
 
 
  д-р Николай Драганов  
Специалист, консултант Детски ортопед в Медицински център "Свети Пантелеймон"
 
 
  Д-р Гълъбица Велева  
Специалист, консултант Aкушер - гинеколог в Медицински център "Свети Пантелеймон"
 
  доц. д-р Яна Симова  
Специалист, консултант кардиолог в Медицински център "Свети Пантелеймон"
Повече
 
  д-р Татяна Щеголева  
Специалист, консултант Невролог в Медицински център "Свети Пантелеймон"
 
 
  д-р Маргарита Пейкова  
Специалист, консултант Психиатър в Медицински център "Свети Пантелеймон"
 
 
  Д-р Антоан Ангелов  
Специалист, консултант ултразвукова диагностика в Медицински център "Свети Пантелеймон"
 
 
  д-р Атанас Чернев  
Специалист, консултант Aкушер - гинеколог в Медицински център "Свети Пантелеймон"
 
 
  д-р Елена Пирнарева  
Специалист, консултант Aкушер - гинеколог в Медицински център "Свети Пантелеймон"
 
  д-р Паола Абаджиева  
Специалист, консултант детски алерголог в Медицински център "Свети Пантелеймон"
 
 
  Д-р Ваня Денева  
Специалист, консултант Невролог в Медицински център "Свети Пантелеймон"
 
 
  Д-р Валентина Игнатова  
Специалист, консултант Невролог в Медицински център "Свети Пантелеймон"
 
 
  д-р Ивайло Йотов  
Специалист, консултант Невролог в Медицински център "Свети Пантелеймон"
 
 
  д-р Елена Маринова  
Специалист, консултант Hефролог в Медицински център "Свети Пантелеймон"
 
  д-р Светлана Маринова  
Специалист, консултант Детски нефролог в Медицински център "Свети Пантелеймон"
 
 
  д-р Мирона Димитрова  
Специалист, консултант Педиатър в Медицински център "Свети Пантелеймон"
 
  д-р Ал Ханак  
Специалист, консултант Психиатър в Медицински център "Свети Пантелеймон"
 
 
  д-р Габриела Славкова  
Специалист, консултант детски уролог в Медицински център "Свети Пантелеймон"
 
  д-р Стефан Константинов  
Специалист, консултант Акушерство и гинекология в Медицински център "Свети Пантелеймон"
 
 
  д-р Елена Чуприна  
Специалист, консултант Акушерство и гинекология в Медицински център "Свети Пантелеймон"
 
  Проф. д-р Панайот Танчев  
Специалист, консултант Oртопед травматолог в Медицински център "Свети Пантелеймон"
Повече
 
  Д-р Димитър Деянов  
Специалист, консултант кардиолог в Медицински център "Свети Пантелеймон"
 
  д-р Здравко Дренчев  
Специалист, консултант Детски Ортопед в Медицински център "Свети Пантелеймон"
 
  д-р Станислав Пашов  
Специалист, консултант в Медицински център "Свети Пантелеймон"
Повече
 
  д-р Васил Начев  
Специалист, консултант в Медицински център "Свети Пантелеймон"
 
 
  д-р Вяра Шумналиева  
Специалист, консултант в Медицински център "Свети Пантелеймон"
 
 
  д-р Евелина Маринова  
Специалист, консултант в Медицински център "Свети Пантелеймон"
 
  д-р Дмитрий Дмитренко  
Специалист, консултант в Медицински център "Свети Пантелеймон"
 
  д-р Йорданка Делчева  
Специалист, консултант Aкушер - гинеколог в Медицински център "Свети Пантелеймон"
Повече
  д-р Ангел Радев  
Специалист, консултант в Медицински център "Свети Пантелеймон"
 
  Д-р Димитър Митев  
Специалист, консултант Aкушер - гинеколог в Медицински център "Свети Пантелеймон"
 
 
  Д-р Ива Кирилова  
Специалист, консултант Aкушер - гинеколог в Медицински център "Свети Пантелеймон"
 
  Д-р Димитър Тонев  
Специалист, консултант Интернист в Медицински център "Свети Пантелеймон"
Повече
 
  Д-р Искра Байрактарова  
Специалист, консултант кардиолог в Медицински център "Свети Пантелеймон"
 
 
  Д-р Младен Кайцанов  
Специалист, консултант Уролог в Медицински център "Свети Пантелеймон"
 
 
  Д-р Васил Хрисчев  
Специалист, консултант Хематология в Медицински център "Свети Пантелеймон"
 
 
  Д-р Марин Цветков  
Специалист, консултант ултразвукова диагностикa в Медицински център "Свети Пантелеймон"
 
  д-р Григор Сиришнишки  
Специалист, консултант Ортопед в Медицински център "Свети Пантелеймон"
 
  д-р Илия Колев  
Специалист, консултант Ортопед в Медицински център "Свети Пантелеймон"
 
 
Акушерство и гинекология
  д-р Виктория Благоева  
Специалист, консултант Aкушер - гинеколог в Медицински център "Свети Пантелеймон"
Повече
  д-р Емил Гърчев  
Специалист, консултант Aкушер - гинеколог в Медицински център "Свети Пантелеймон"
Повече
  д-р Мариана Цанкова  
Специалист, консултант Aкушер - гинеколог в Медицински център "Свети Пантелеймон"
 
 
  Д-р Стоян Борисов  
Специалист, консултант Aкушер - гинеколог в Медицински център "Свети Пантелеймон"
 
  Д-р Светлозар Славов  
Специалист, консултант Aкушер - гинеколог в Медицински център "Свети Пантелеймон"
 
 
  Д-р Гълъбица Велева  
Специалист, консултант Aкушер - гинеколог в Медицински център "Свети Пантелеймон"
 
 
  д-р Атанас Чернев  
Специалист, консултант Aкушер - гинеколог в Медицински център "Свети Пантелеймон"
 
 
  д-р Елена Пирнарева  
Специалист, консултант Aкушер - гинеколог в Медицински център "Свети Пантелеймон"
 
 
  д-р Ирена Шикова  
Специалист, консултант Акушерство и гинекология в Медицински център "Свети Пантелеймон"
 
  д-р Стефан Константинов  
Специалист, консултант Акушерство и гинекология в Медицински център "Свети Пантелеймон"
 
 
  д-р Елена Чуприна  
Специалист, консултант Акушерство и гинекология в Медицински център "Свети Пантелеймон"
 
  д-р Йорданка Делчева  
Специалист, консултант Aкушер - гинеколог в Медицински център "Свети Пантелеймон"
Повече
  Д-р Димитър Митев  
Специалист, консултант Aкушер - гинеколог в Медицински център "Свети Пантелеймон"
 
 
  Д-р Ива Кирилова  
Специалист, консултант Aкушер - гинеколог в Медицински център "Свети Пантелеймон"
 
Алергология
  д-р Мария Алексиева  
Специалист, консултант алерголог в Медицински център "Свети Пантелеймон"
Повече
  д-р Паола Абаджиева  
Специалист, консултант детски алерголог в Медицински център "Свети Пантелеймон"
 
Гастроентерология. Детска гастроентерология и ендоскопски сектор
  Д-р Евгения Пирьова  
Специалист, консултант гастроентеролог в Медицински център "Свети Пантелеймон"
Повече
 
  Д-р Веселина Бухова  
Специалист, консултант гастроентеролог в Медицински център "Свети Пантелеймон"
 
 
  Д-р Иван Цветански  
Специалист, консултант гастроентеролог в Медицински център "Свети Пантелеймон"
 
Ендокринология
  д-р Галина Кибарова  
Специалист, консултант Ендокринологи в Медицински център "Свети Пантелеймон"
Повече
 
  д-р Юлия Андреева Неделчева  
Специалист, консултант Eндокринолог в Медицински център "Свети Пантелеймон"
 
  проф. д-р Филип Куманов  
Специалист, консултант Ендокринолог в Медицински център "Свети Пантелеймон"
 
  Д-р Людмила Любенова  
Специалист, консултант Ендокринолог в Медицински център "Свети Пантелеймон"
 
Вътрешни болести
  д-р Иван Комитов  
Специалист, консултант Вътрешни болести в Медицински център "Свети Пантелеймон"
Повече
 
  д-р Десислава Бояджиева  
Специалист, консултант вътрешни болести в Медицински център "Свети Пантелеймон"
 
  Д-р Димитър Тонев  
Специалист, консултант Интернист в Медицински център "Свети Пантелеймон"
Повече
Кардиология
  Д-р Виолета Павлова  
Специалист, консултант кардиолог в Медицински център "Свети Пантелеймон"
Повече
  Д-р София Георгиева  
Специалист, консултант кардиолог в Медицински център "Свети Пантелеймон"
 
 
  д-р Марияна Георгиева  
Специалист, консултант кардиолог в Медицински център "Свети Пантелеймон"
 
  доц. д-р Яна Симова  
Специалист, консултант кардиолог в Медицински център "Свети Пантелеймон"
Повече
 
  Д-р Димитър Деянов  
Специалист, консултант кардиолог в Медицински център "Свети Пантелеймон"
 
 
  д-р Васил Начев  
Специалист, консултант в Медицински център "Свети Пантелеймон"
 
 
  Д-р Искра Байрактарова  
Специалист, консултант кардиолог в Медицински център "Свети Пантелеймон"
 
Кожни и венерически болести
  Д-р Елмира Павлова дм  
Специалист, консултант Дерматолог в Медицински център "Свети Пантелеймон"
Повече
  Д-р Мариана Атанасова  
Специалист, консултант Дерматолог в Медицински център "Свети Пантелеймон"
Повече
  доц. д-р Кремена Николова  
Специалист, консултант Дерматолог в Медицински център "Свети Пантелеймон"
 
Неврология и детска неврология
 
  д-р Елена Славкова  
Специалист, консултант Детски невролог в Медицински център "Свети Пантелеймон"
 
  д-р Валерия Атанасова  
Специалист, консултант Невролог в Медицински център "Свети Пантелеймон"
 
 
  Д-р Делян Овчаров  
Специалист, консултант Oтоневролог в Медицински център "Свети Пантелеймон"
 
 
  д-р Юлия Петрова  
Специалист, консултант Невролог в Медицински център "Свети Пантелеймон"
 
 
  д-р Йоанна Докова  
Специалист, консултант Невролог в Медицински център "Свети Пантелеймон"
 
 
  д-р Татяна Щеголева  
Специалист, консултант Невролог в Медицински център "Свети Пантелеймон"
 
 
  Д-р Ваня Денева  
Специалист, консултант Невролог в Медицински център "Свети Пантелеймон"
 
 
  Д-р Валентина Игнатова  
Специалист, консултант Невролог в Медицински център "Свети Пантелеймон"
 
 
  д-р Ивайло Йотов  
Специалист, консултант Невролог в Медицински център "Свети Пантелеймон"
 
Нефрология
 
  д-р Мария Гичева  
Специалист, консултант Hефролог в Медицински център "Свети Пантелеймон"
 
 
  д-р Елена Маринова  
Специалист, консултант Hефролог в Медицински център "Свети Пантелеймон"
 
  д-р Светлана Маринова  
Специалист, консултант Детски нефролог в Медицински център "Свети Пантелеймон"
 
Инфекциозни болести
  Д-р Ивайло Еленков дм  
Специалист, консултант Инфекциозни болести в Медицински център "Свети Пантелеймон"
Повече
Ортопедия и травматология(ОТ) и детска ОТ
  Д-р Румен Антонов  
Специалист, консултант Ортопед в Медицински център "Свети Пантелеймон"
Повече
 
  д-р Мария Плоскова  
Специалист, консултант Детски ортопед в Медицински център "Свети Пантелеймон"
 
  доц. д-р Бинка Попова  
Специалист, консултант Ортопед в Медицински център "Свети Пантелеймон"
 
  д-р Евгени Нешев  
Специалист, консултант Ортопед в Медицински център "Свети Пантелеймон"
 
 
  Д-р Ели Иванова  
Специалист, консултант Детски ортопед в Медицински център "Свети Пантелеймон"
 
  д-р Николай Цонев  
Специалист, консултант Oртопед в Медицински център "Свети Пантелеймон"
 
 
  д-р Николай Драганов  
Специалист, консултант Детски ортопед в Медицински център "Свети Пантелеймон"
 
  Проф. д-р Панайот Танчев  
Специалист, консултант Oртопед травматолог в Медицински център "Свети Пантелеймон"
Повече
  д-р Здравко Дренчев  
Специалист, консултант Детски Ортопед в Медицински център "Свети Пантелеймон"
 
  д-р Станислав Пашов  
Специалист, консултант в Медицински център "Свети Пантелеймон"
Повече
  д-р Григор Сиришнишки  
Специалист, консултант Ортопед в Медицински център "Свети Пантелеймон"
 
  д-р Илия Колев  
Специалист, консултант Ортопед в Медицински център "Свети Пантелеймон"
 
УНГ(ОРЛ)
 
  Д-р Златина Желязкова  
Специалист, консултант УНГ в Медицински център "Свети Пантелеймон"
 
 
  д-р Димитър Чапкънов  
Специалист, консултант УНГ в Медицински център "Свети Пантелеймон"
 
 
  д-р Николай Георгиев  
Специалист, консултант УНГ в Медицински център "Свети Пантелеймон"
 
  д-р Юлиян Рангачев  
Специалист, консултант УНГ в Медицински център "Свети Пантелеймон"
 
 
  д-р Тома Аврамов  
Специалист, консултант УНГ в Медицински център "Свети Пантелеймон"
 
Болести на очите
  д-р Славена Емилова Стойкова  
Специалист, консултант Офтамотолог в Медицински център "Свети Пантелеймон"
Повече
 
  Д-р Евтимия Петрова  
Специалист, консултант Офтамотолог в Медицински център "Свети Пантелеймон"
 
 
  д-р Цветомира Цанева  
Специалист, консултант Офтамотолог в Медицински център "Свети Пантелеймон"
 
 
  д-р Вяра Шумналиева  
Специалист, консултант в Медицински център "Свети Пантелеймон"
 
 
  д-р Евелина Маринова  
Специалист, консултант в Медицински център "Свети Пантелеймон"
 
Педиатрия
  д-р Антоанета Докова  
Специалист, консултант Педиатър - ревмокардиолог в Медицински център "Свети Пантелеймон"
Повече
  д-р Бонка Игнатова  
Специалист, консултант Педиатър в Медицински център "Свети Пантелеймон"
 
 
  д-р Мирона Димитрова  
Специалист, консултант Педиатър в Медицински център "Свети Пантелеймон"
 
Психиатрия
  д-р Георги Атанасов  
Специалист, консултант Психиатър в Медицински център "Свети Пантелеймон"
Повече
  Доц. д-р Антон Славчев  
Специалист, консултант психиатър и детски психиатър в Медицински център "Свети Пантелеймон"
 
 
  д-р Маргарита Пейкова  
Специалист, консултант Психиатър в Медицински център "Свети Пантелеймон"
 
  д-р Ал Ханак  
Специалист, консултант Психиатър в Медицински център "Свети Пантелеймон"
 
Пулмология
  Д-р Анна Василева  
Специалист, консултант пулмолог в Медицински център "Свети Пантелеймон"
Повече
  Д-р Ренета Антонова  
Специалист, консултант пулмолог в Медицински център "Свети Пантелеймон"
Повече
Ревматология и артрология
  д-р Любомир Маринчев дм  
Специалист, консултант Ревматолог в Медицински център "Свети Пантелеймон"
Повече
Урология
  Д-р Даниел Гайдаров  
Специалист, консултант Уролог в Медицински център "Свети Пантелеймон"
Повече
  доц. д-р Валентин Владимиров дм  
Специалист, консултант уролог в Медицински център "Свети Пантелеймон"
 
 
  д-р Габриела Славкова  
Специалист, консултант детски уролог в Медицински център "Свети Пантелеймон"
 
  д-р Дмитрий Дмитренко  
Специалист, консултант в Медицински център "Свети Пантелеймон"
 
 
  Д-р Младен Кайцанов  
Специалист, консултант Уролог в Медицински център "Свети Пантелеймон"
 
Физиотерапия и рехабилитация
  д-р Елена Стоянова  
Специалист, консултант ЕМГ диагностика в Медицински център "Свети Пантелеймон"
Повече
Хематология
  Доц. д-р Данаила Аврамова  
Специалист, консултант Хематология в Медицински център "Свети Пантелеймон"
Повече
 
  Д-р Васил Хрисчев  
Специалист, консултант Хематология в Медицински център "Свети Пантелеймон"
 
Обща хирургия, гръдна, детска, съдова и гнойно - септична хирургия
  Д-р Кирил Сергеев Христов  
Специалист, консултант хирург в Медицински център "Свети Пантелеймон"
Повече
  Д-р Йордан Милев  
Специалист, консултант гнойно-септична хирургия в Медицински център "Свети Пантелеймон"
Повече
  д-р Диана Стоянова  
Специалист, консултант детски хирург в Медицински център "Свети Пантелеймон"
 
 
  д-р Красимир Тодоров  
Специалист, консултант детски хирург в Медицински център "Свети Пантелеймон"
 
 
  доц. Д-р Георги Григоров  
Специалист, консултант хирургия, съдова хирургия в Медицински център "Свети Пантелеймон"
 
 
  д-р Валентин Стоянов  
Специалист, консултант хирург в Медицински център "Свети Пантелеймон"
 
 
  доц. д-р Владислав Христов  
Специалист, консултант хирург в Медицински център "Свети Пантелеймон"
 
 
  д-р Ерсин Ходжаджиков  
Специалист, консултант хирург в Медицински център "Свети Пантелеймон"
 
 
  проф. д-р Данаил Петров  
Специалист, консултант хирург в Медицински център "Свети Пантелеймон"
 
 
  д-р Аглайда Айдемирска  
Специалист, консултант гнойно-септична хирургия в Медицински център "Свети Пантелеймон"
 
 
  д-р Валентин Цонев  
Специалист, консултант гнойно-септична хирургия в Медицински център "Свети Пантелеймон"
 
  д-р Владимир Костов  
Специалист, консултант гнойно-септична хирургия в Медицински център "Свети Пантелеймон"
 
 
  д-р Даниела Панчовска  
Специалист, консултант гнойно-септична хирургия в Медицински център "Свети Пантелеймон"
 
Анестезиология и реаниматология
  д-р Веселин Янчев  
Специалист, консултант Анестезиолог в Медицински център "Свети Пантелеймон"
 
  Д-р Вероника Огнянова  
Специалист, консултант Анестезиолог в Медицински център "Свети Пантелеймон"
 
 
  Д-р Пламен Нейчев  
Специалист, консултант Анестезиолог в Медицински център "Свети Пантелеймон"
 
Неврохирургия
 
  д-р Петър Станишев  
Специалист, консултант Неврохирург в Медицински център "Свети Пантелеймон"
 
Детска пулмология
  д-р Лиляна Райчева  
Специалист, консултант детска пулмолог в Медицински център "Свети Пантелеймон"
 
Образна диагностика
  д-р Виктория Тасева  
Специалист, консултант ултразвукова диагностика в Медицински център "Свети Пантелеймон"
Повече
 
  д-р Антония Иванова  
Специалист, консултант ултразвукова диагностика в Медицински център "Свети Пантелеймон"
 
 
  Д-р Красимира Енчева  
Специалист, консултант ултразвукова диагностика в Медицински център "Свети Пантелеймон"
 
 
  д-р Елза Гиндянова  
Специалист, консултант ултразвукова диагностика в Медицински център "Свети Пантелеймон"
 
 
  д-р Райчо Добриков  
Специалист, консултант ултразвукова диагностика в Медицински център "Свети Пантелеймон"
 
 
  д-р Цветан Деливерски  
Специалист, консултант ултразвукова диагностика в Медицински център "Свети Пантелеймон"
 
 
  Д-р Антоан Ангелов  
Специалист, консултант ултразвукова диагностика в Медицински център "Свети Пантелеймон"
 
 
  Д-р Марин Цветков  
Специалист, консултант ултразвукова диагностикa в Медицински център "Свети Пантелеймон"
 
Онкология и профилактика на рака на гърдата
 
  Д-р Мариана Димитрова  
Специалист, консултант Онколог в Медицински център "Свети Пантелеймон"
 
 
  Д-р Красимира Енчева  
Специалист, консултант Мамолог в Медицински център "Свети Пантелеймон"
 
 
  Д-р Здравка Костова  
Специалист, консултант Мамолог в Медицински център "Свети Пантелеймон"
 
 
  д-р Евтимия Средкова  
Специалист, консултант мамолог в Медицински център "Свети Пантелеймон"
 
  Доц. Манаси Николов  
Специалист, консултант онколог - мамолог в Медицински център "Свети Пантелеймон"
Повече
 
  д-р Светломира Христова  
Специалист, консултант мамолог в Медицински център "Свети Пантелеймон"
 
Клинична имунология
  доц. д-р Влади Манев  
Специалист, консултант Клинична имунология в Медицински център "Свети Пантелеймон"
Повече
Ангиология
  д-р Ангел Радев  
Специалист, консултант в Медицински център "Свети Пантелеймон"