Всичко за здравето !
Медицински Център “Св. Пантелеймон” ползва услугите на над 150 лекари, между които 40 хабилитирани специалисти и национални консултанти, в областите:
акушерство и гинекология, обща хирургия, гръдна хирургия, мамология, гнойно-септична хирургия, съдова хирургия, урология, ортопедия и травматология, пластична хирургия, неврохирургия, вътрешни болести, кардиология, пулмология и фтизиятрия, ендокринология и обменни болести, хематология, хемостазеология, ревматология, нефрология, алергология, гастроентерология, неврология, психиатрия, дерматология, ото-рино-ларингология, офталмология педиатрия, детска хирургия и други.

Урология

Д-р Даниел Гайдаров

Специалист Уролог

Завършил Медицински Университет гр. София през 2002г.
През 2003 година започва работа, като лекар ординатор в Клиниката по Урология на УБ”Лозенец”, където работи до момента.
Има интереси в детската, ендо- и лапароскопска урология.

д-р Дмитрий Дмитренко

Специалист


доц. д-р Валентин Владимиров дм

Специалист уролог


д-р Габриела Славкова

Специалист детски уролог


Д-р Младен Кайцанов

Специалист Уролог