Всичко за здравето !
Медицински Център “Св. Пантелеймон” ползва услугите на над 150 лекари, между които 40 хабилитирани специалисти и национални консултанти, в областите:
акушерство и гинекология, обща хирургия, гръдна хирургия, мамология, гнойно-септична хирургия, съдова хирургия, урология, ортопедия и травматология, пластична хирургия, неврохирургия, вътрешни болести, кардиология, пулмология и фтизиятрия, ендокринология и обменни болести, хематология, хемостазеология, ревматология, нефрология, алергология, гастроентерология, неврология, психиатрия, дерматология, ото-рино-ларингология, офталмология педиатрия, детска хирургия и други.

Лекарски екип

д-р Елена Стоянова

Специалист ЕМГ диагностика

 1.Завършено средно образование -1969 г.
2.Завършено висше образование- Медицина – Медицински универсистет гр София 1976
3.Призната специалност –“физикална медицина и рехабилитация” -1983 г
>Проведени курсове , специализаций :

-Електродиагностика  и електростимулаций-б-ца  “Царица Йоанна” -1984г.
-Електромиография –индивидуално обучение 6месеца – институт по Ортопедия
-Електромиография –индивидуално обучение и-т Пирогов-1995г – 3 м.;1999-3 м.
-Клинична електромиография –курс за специализация –Б-ца “Царица Йоанна” -2006г
Клинична елекртомиография –курс за специализация  -б-ца “Царица Йоанна” 2008г


д-р Галина Кибарова

Специалист Ендокринологи

Образование: Висше медицинско - лекар, завършила
ВМИ- София - 1986 год.-Специализации: От 1991 год до 1994- специализация по Вътрешни болести -във ВМИ гр.София- специалност Вътрешни болести- 1994 год.
Ендокринология и болести на обмяната -1997год


>

Допълнителна квалификация :
Ултразвукова диагностика на щит. жлеза и повърхностни структури
Ултразвукова диагностика на коремни органи
Членство в мед. организации: Българско дружество по Ендокринология
Българска асоциация по ултразвук в медицината


д-р Йорданка Делчева

Специалист Aкушер - гинеколог

Специалист, консултант акушерство и гинекология в Медицински център" Свети Пантелеймон" от 2009 година.
Завършва медицина през 2002 година в Медицински университет гр.Стара Загора
Специалност акушерство и гинекология 2009 година в Университетска болница "Майчин дом "гр. София
Извършва профилактика и лечение на гинекологични заболявания, наблюдение на бременност, колпоскопия, ехографии.
>Здравен мениджмънт в Медицински университет гр.София 2008 година.
Колпоскопия и деструктивно лечение на маточната шийка- 2009 година.
Ехографска диагностика-2009 година.

Д-р Йордан Милев

Специалист гнойно-септична хирургия

Образование:
         1991 – 1996 г               ПМГ „Акад.Ив.Гюзелев“ Габрово
1996 – 2002 г               Медицински Университет, София


>

Трудов стаж:
         03.1998 – 12.2002 г     санитар 0.5 в КГСХ, МБАЛСМ „Н.И.Пирогов“
от 12.2002 г                 лекар-ординатор в КГСХ,
МБАЛСМ „Н.И.Пирогов“, София
от 06.2006 г                 н.с. III ст. в КГСХ, МБАЛСМ „Н.И.Пирогов“