В началото »»»
В структурата на Св. Пантелеймон се включват медицински център, медико-диагностична лаборатория и служба по трудова медицина.
Медицинският център обезпечава здравни услуги в доболничната област, медико-диагностичната лаборатория извършва клинико-лабораторни изследвания и е част от медицинския център.Службата по трудова медицина извършва услуги, произтичащи от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ). И трите звена се намират на разстояние 200-300 м. едно от друго в района между НДК и баня Мадара.
 
В началото »»»
Деноношен медицинкси
център

За връзка с нас:

Адрес: гр. София - 1463,
ул. "Княз Борис I-ви" 21
Намираме се тук »»»
Телефон: 0700 17 012
Е-майл: office@medicinabg.com
Медико – диагностична
лаборатория

За връзка с нас:

Адрес: гр. София - 1463,
ул. "Княз Борис I-ви" 36
Намираме се тук »»»
Телефон: 0700 17 012
Е-майл: office@medicinabg.com
Служба по трудова
медицина

За връзка с нас:

Адрес: гр. София - 1463,
ул. „Бузлуджа” № 59, ет. 2
Намираме се тук »»»
Телефони: (02) 917 94 70; (02) 917 94 80
GSM: 0887 210 806
Факс: (02) 953 11 60
Е-майл: stm@medicinabg.com
   
MБАЛ "Св. Пантелеймон"
В процес на изграждане
телефон 0700 17 012 е-майл: office@medicinabg.com